MASTRO-GERMANY
LÒ NƯỚNG ĐỐI LƯU DÙNG ĐIỆN MASTRO

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

- Nhãn hiệu : MASTRO
- Catologue 9, page 139
- Model : AIC0071/F,  AIC0072/F,  AIC0073/F.
- Sức chứa: 6GN 1/1-12 GN 1/2,   10N 1/1-20GN 1/2,  10GN 2/1-20GN 1/1.

- Kích thước : 898x867x846 mm,  898x867x1117 mm,  1130x1060x1117 mm
- Power : 10,20 kW, 19,20 kW,  31,20 kW.
- Điện áp : 400/3/50-60 Hz. 
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ GERMANY
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 

 

Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG ĐỐI LƯU DÙNG ĐIỆN MASTRO AIC0074/F

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

- Nhãn hiệu : MASTRO
- Catologue 9, page 139
- Model : AIC0074/F,  AIC0075/F.
- Sức chứa: 20GN 1/1-40 GN 1/2,   20N 2/1-40GN 1/1.

- Kích thước : 929x964x1841 mm,  1162x1074x1841 mm
- Power : 38.40 kW , 62.40 kW
- Điện áp : 400/3/50-60 Hz. 
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ GERMANY
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 

 

Giá : Liên hệ
LÒ HẤP ĐA NĂNG MASTRO GEU411P

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

- Nhãn hiệu : MASTRO
- Catologue 9, page 146
- Model : GEU411P 
- Sức chứa: GN 1/1 |  600x400 mm

- Kích thước : 825x685x560 mm
- Nhiệt độ : +10º + 280º C

- Power : 6,3  kW 
- Trọng lượng : 59 Kg 

- Điện áp : 400/3/50-60 Hz. 
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ GERMANY
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 

 

Giá : Liên hệ
LÒ HẤP ĐA NĂNG MASTRO GEU611P

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

- Nhãn hiệu : MASTRO
- Catologue 9, page 146
- Model : GEU611P 
- Sức chứa: GN 1/1 |  600x400 mm

- Kích thước : 833x710x710 mm
- Nhiệt độ : +10º + 280º C

- Power : 7,7  kW 
- Trọng lượng : 85 Kg 

- Điện áp : 400/3/50-60 Hz. 
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ GERMANY
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 

 

Giá : Liên hệ
LÒ HẤP ĐA NĂNG MASTRO GEV1011P

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

- Nhãn hiệu : MASTRO
- Catologue 9, page 146
- Model : GEV1011P 
- Sức chứa: GN 1/1 |  600x400 mm

- Kích thước : 833x710x1010 mm
- Nhiệt độ : +10º + 280º C

- Power : 11,5  kW 
- Trọng lượng : 125 Kg 

- Điện áp : 400/3/50-60 Hz. 
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ GERMANY
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 

 

Giá : Liên hệ
LÒ VI SÓNG MASTRO 5656TD

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

- Nhãn hiệu : MASTRO
- Catologue 9, page 148
- Model : 5656TD 
- Sức chứa: GN 1/1 

- Kích thước : 686x660x580 mm
- Nhiệt độ : +50º + 280º C

- Power : 3,1  kW 
- Trọng lượng : 37  Kg 

- Điện áp : 230/1/50-60 Hz. 
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ GERMANY
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 

 

Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG VI SÓNG MASTRO 5699TD

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

- Nhãn hiệu : MASTRO
- Catologue 9, page 149 
- Model : 5699TD 
- Sức chứa: 600x400mm 

- Kích thước : 775x700x560 mm
- Nhiệt độ : +50º + 280º C

- Power : 3,1  kW 
- Trọng lượng : 36  Kg 

- Điện áp : 230/1/50-60 Hz. 
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ GERMANY
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 

 

Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG VI SÓNG MASTRO GERU411

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

- Nhãn hiệu : MASTRO
- Catologue 9, page 149 
- Model : GERU411
- Sức chứa :  GN 1/1 | 600x400mm 

- Kích thước : 775x700x560 mm
- Nhiệt độ : +50º + 300º C

- Power : 3,3  kW 
- Trọng lượng : 52  Kg 

- Điện áp : 230/1/50-60 Hz. 
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ GERMANY
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 

 

Giá : Liên hệ
LÒ VI SÓNG MASTRO GEU423

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

- Nhãn hiệu : MASTRO
- Catologue 9, page 149 
- Model : GEU423
- Sức chứa :  GN 2/3 

- Kích thước : 658x685x560 mm
- Nhiệt độ : +50º + 300º C

- Power : 3,5  kW 
- Trọng lượng : 50  Kg 

- Điện áp : 230/1/50-60 Hz. 
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ GERMANY
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 

 

Giá : Liên hệ
LÒ VI SÓNG DÙNG GAS MASTRO

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

- Nhãn hiệu : MASTRO
- Catologue 9, page 150
- Model : AIB0060,  AIB0061.
- Sức chứa :  GN 1/1 

- Kích thước : 898x816x929 mm,  898x816x1219 mm
- Nhiệt độ : +50º + 280º C

- Power : 12 kW, 19 kW 
- Trọng lượng : 112  Kg , 142  Kg. 

- Điện áp : 230/1/50-60 Hz. 
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ GERMANY
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 

 

Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG PIZZA ĐƠN MASTRO CAB0098

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

- Nhãn hiệu : MASTRO ( GERMANY)
- Catalogue 9 Page 531
- Model : CAB0098 
- Kích thước : 510x590x210 mm
- Nhiệt độ : 350 ºC
- Power : 1,8 kW 
- Điện áp : 230V/1/50-60 Hz 
- Kích thước bánh : 1xø 34 cm 
- Trọng lượng : 20 Kg 
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ GERMANY 
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 

   Việt Ý tự hào là đơn vị nhập khẩu các mặt hàng đến từ GERMANY, MALAYSIA, TURHEN, ITALIA,...

Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG PIZZA ĐÔI MASTRO CAB0099

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

- Nhãn hiệu : MASTRO ( GERMANY)
- Catalogue 9 Page 531
- Model : CAB0099 
- Kích thước : 510x590x350 mm
- Nhiệt độ: 350 ºC
- Power : 3,5  kW 
- Điện áp : 230V/1/50-60 Hz
- Kích thước bánh : 1+1xø 34 cm 
- Trọng lượng : 35 Kg 
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ GERMANY 
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 

   Việt Ý tự hào là đơn vị nhập khẩu các mặt hàng đến từ GERMANY, MALAYSIA, TURHEN, ITALIA,...

Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG PIZZA MASTRO CAB0110

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

- Nhãn hiệu : MASTRO ( GERMANY)
- Catalogue 9 Page 532
- Model : CAB0110 , CAB0112. 
- Kích thước : 864x790x384 mm, 864x1099x384 mm.
- Nhiệt độ : 450 ºC
- Power : 4.6  kW,  7.2 kW 
- Điện áp : 230V/1/50-60 Hz
- Kích thước bánh : 4xø 30 cm, 6xø 30 cm
- Trọng lượng : 90 Kg, 130 Kg
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ GERMANY 
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 

   Việt Ý tự hào là đơn vị nhập khẩu các mặt hàng đến từ GERMANY, MALAYSIA, TURHEN, ITALIA,...

Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG PIZZA ĐÔI MASTRO CAB0111

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

- Nhãn hiệu : MASTRO ( GERMANY)
- Catalogue 9 Page 532
- Model : CAB0111 , CAB0113. 
- Kích thước : 864x789x696 mm, 864x1099x696 mm.
- Nhiệt độ : 450 ºC
- Power : 9.2  kW,  14.4 kW 
- Điện áp : 230-400V/3/50-60 Hz
- Kích thước bánh : 4+4xø 30 cm, 6+6xø 30 cm
- Trọng lượng : 135 Kg, 190 Kg
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ GERMANY 
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 

   Việt Ý tự hào là đơn vị nhập khẩu các mặt hàng đến từ GERMANY, MALAYSIA, TURHEN, ITALIA,...

Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG PIZZA  MASTRO CAB0032/CN

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

- Nhãn hiệu : MASTRO ( GERMANY)
- Catalogue 9 Page 533
- Model : CAB0032/CN  
- Kích thước : 1002x846x385 mm
- Nhiệt độ : 400 ºC
- Power : 5.2  kW
- Điện áp : 230-400V/3/50-60 Hz
- Kích thước bánh : 4xø 35 cm
- Trọng lượng : 95 Kg
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ GERMANY 
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 

   Việt Ý tự hào là đơn vị nhập khẩu các mặt hàng đến từ GERMANY, MALAYSIA, TURHEN, ITALIA,...

Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG PIZZA MASTRO CAB0033/CN

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

- Nhãn hiệu : MASTRO ( GERMANY)
- Catalogue 9 Page 533
- Model : CAB0033/CN  
- Kích thước : 1002x846x700 mm
- Nhiệt độ : +400 ºC
- Power : 10.4  kW
- Điện áp : 230-400V/3/50-60 Hz
- Kích thước bánh : 4+4xø 35 cm
- Trọng lượng : 158 Kg
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ GERMANY 
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 

   Việt Ý tự hào là đơn vị nhập khẩu các mặt hàng đến từ GERMANY, MALAYSIA, TURHEN, ITALIA,...

Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG PIZZA CÓ TỦ MASTRO AIF0048

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

- Nhãn hiệu : MASTRO ( GERMANY)
- Catalogue 9 Page 536
- Model : AIF0048 ,  AIF0049.
- Kích thước : 1250x1140x1850 mm , 1660x1140x1850 mm
- Nhiệt độ : +415 ºC
- Power : 16  kW , 28  kW 
- Điện áp : 400V/3/50  Hz
- Kích thước khay:  800x400/600x400/400x400 ,  800x400/600x400/400x400 
- Trọng lượng : 260 Kg , 460  Kg 
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ GERMANY 
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 

   Việt Ý tự hào là đơn vị nhập khẩu các mặt hàng đến từ GERMANY, MALAYSIA, TURHEN, ITALIA,...

Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG PIZZA DÙNG ĐIỆN VÀ GAS MASTRO CAD0004/ZN

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

- Nhãn hiệu : MASTRO ( GERMANY)
- Catalogue 9 Page 536
- Model :  CAD0004/ZN , CAD0001/ZN. 
- Kích thước : 980x1300x440 mm , 1030x1300x440 mm
- Nhiệt độ : +320 ºC
- Power : 7.9  kW , 0.44  kW 
- Tiêu thụ gas : 9,0 kw
- Điện áp : 400V/3/50  Hz,  230V/1/50  Hz. 
- Trọng lượng điện : 105 Kg , 115  Kg 
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ GERMANY 
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 

   Việt Ý tự hào là đơn vị nhập khẩu các mặt hàng đến từ GERMANY, MALAYSIA, TURHEN, ITALIA,...

Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG PIZZA DÙNG ĐIỆN VÀ GAS CÓ KỆ MASTRO CAD0009

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

- Nhãn hiệu : MASTRO ( GERMANY)
- Catalogue 9 Page 536
- Model :  SY850VELED , CAD0009. 
- Kích thước : 1260x1750x1070 mm , 1400x2000x1100 mm
- Nhiệt độ : +320 ºC
- Power : 14,2  kW , 18,5  kW 
- Tiêu thụ gas : 13,9 kW, 24,0 kW
- Điện áp : 400V/3/50  Hz,  230V/1/50  Hz. 
- Trọng lượng lò điện : 215 Kg , 261  Kg 
- Trọng lượng lò gas: 235 kg,  292 kg.
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ GERMANY 
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 

   Việt Ý tự hào là đơn vị nhập khẩu các mặt hàng đến từ GERMANY, MALAYSIA, TURHEN, ITALIA,...

Giá : Liên hệ
LÒ NƯỜNG PIZZA DÙNG ĐIỆN  VÀ GAS MASTRO SY1280VE

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

- Nhãn hiệu : MASTRO ( GERMANY)
- Catalogue 9 Page 538
- Model :  SY1280VE , SY12100VELED. 
- Kích thước : 1650x2180x1130 mm , 1820x2450x1190 mm
- Nhiệt độ : +320 ºC
- Power : 24,9  kW , 44,9  kW 
- Tiêu thụ gas : 30,0 kW,   45,0 kW
- Điện áp : 400V/3/50  Hz,  230V/1/50  Hz. 
- Trọng lượng lò điện : 337 Kg , 498  Kg
- Trọng lượng lò gas : 357 kg,  539  kg.
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ GERMANY 
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 

 Công ty TNHH Việt Ý chuyên cung cấp bếp chuyên nghiệp. 
   Việt Ý tự hào là đơn vị nhập khẩu các mặt hàng đến từ GERMANY, MALAYSIA, TURHEN, ITALIA,...

Giá : Liên hệ
Video- clips
Tin tức - sự kiện
Lựa chọn thiết bị gia công inox cho bếp công nghiệp

Lựa chọn thiết bị gia công inox cho bếp công nghiệp

Công Ty TNHH THIẾT BỊ VIỆT Ý chuyên cung cấp thiết bị bếp chuyên nghiệp.
Hướng dẫn lau chùi đồ dùng gia công inox

Hướng dẫn lau chùi đồ dùng gia công inox

Công Ty TNHH Việt Ý Chuyên cung cấp thiết bị bếp chuyên nghiệp.
Phong thủy bếp công nghiệp cho bạn

Phong thủy bếp công nghiệp cho bạn

Công Ty TNHH Việt Ý chuyên cung cấp thiết bị bếp chuyên nghiệp.
Lựa chọn thiết bị inox cho bếp công nghiệp chất lượng

Lựa chọn thiết bị inox cho bếp công nghiệp chất lượng

Công ty Việt Ý chuyên phân phối bếp công nghiệp.
Giới thiệu về phụ kiện bếp công nghiệp

Giới thiệu về phụ kiện bếp công nghiệp

Công ty Việt Ý chuyên phân phối bếp công nghiệp.
Lựa chọn thiết bị gia công inox cho bếp công nghiệp

Lựa chọn thiết bị gia công inox cho bếp công nghiệp

Công Ty TNHH THIẾT BỊ VIỆT Ý chuyên cung cấp thiết bị bếp chuyên nghiệp.
Hướng dẫn lau chùi đồ dùng gia công inox

Hướng dẫn lau chùi đồ dùng gia công inox

Công Ty TNHH Việt Ý Chuyên cung cấp thiết bị bếp chuyên nghiệp.
Phong thủy bếp công nghiệp cho bạn

Phong thủy bếp công nghiệp cho bạn

Công Ty TNHH Việt Ý chuyên cung cấp thiết bị bếp chuyên nghiệp.
Lựa chọn thiết bị inox cho bếp công nghiệp chất lượng

Lựa chọn thiết bị inox cho bếp công nghiệp chất lượng

Công ty Việt Ý chuyên phân phối bếp công nghiệp.
Giới thiệu về phụ kiện bếp công nghiệp

Giới thiệu về phụ kiện bếp công nghiệp

Công ty Việt Ý chuyên phân phối bếp công nghiệp.