MASTRO-ITALY
MÁY LÀM ĐÁ MASTRO 8593

THÔNG SỐ KĨ THUẬT 

- Nhãn hiệu: Mastro ( Germany) 
- Model : 8593 
- Catalogue 9, Page 346 
- Kích thước : 330x505x610 mm
- Năng suất làm việc 1 ngày : 20 Kg 
- Sức chứa : 5 Kg 
- Làm lạnh Gas : R134a 
- Power : 240 W
- Điện áp : 230V/1/50 Hz 
- Trọng lượng : 28 Kg 
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ MASTRO (GERMANY) 
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu.

 

Giá : Liên hệ
QUẦY DRAFT BEER HAI CÁNH HAB0015/F

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

- Nhãn hiệu: MASTRO 
- Model : HAB0015/F

- Kích thước :1550x700x960 mm
- Số lượng cánh : 2 
- Trọng lượng: 180 kg

- Nhiệt độ: -2/+8 ºC 
- Power : 360 w 
- Điện áp : 230v/1/50 Hz
- Hàng mới 100%, Nhập khẩu từ GERMANY
​- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu
     
 Công ty TNHH Việt Ý chuyên cung cấp bếp chuyên nghiệp. 

Giá : Liên hệ
MÁY LÀM ĐÁ MASTRO 8595

THÔNG SỐ KĨ THUẬT 

- Nhãn hiệu: Mastro ( Germany) 
- Model : 8595
- Catalogue 9, Page 346 
- Kích thước : 389x512x790 mm
- Năng suất làm việc 1 ngày : 25 Kg 
- Sức chứa : 7 Kg 
- Làm lạnh Gas : R134a 
- Power : 240 W
- Điện áp : 230V/1/50 Hz 
- Trọng lượng : 30 Kg 
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ MASTRO (GERMANY) 
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu.
 

Giá : Liên hệ
QUẦY DRAFT BEER 1 CÁNH 2 HỘC KÉO HAB0001/F

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

- Nhãn hiệu: MASTRO 
- Model : HAB0001/F

- Kích thước :1550x700x960 mm
- Số lượng cánh : 1 
- Trọng lượng: 195 kg

- Nhiệt độ: -2/+8 ºC 
- Power : 360 w 
- Điện áp : 230v/1/50 Hz
- Hàng mới 100%, Nhập khẩu từ GERMANY
​- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu
  
 Công ty TNHH Việt Ý chuyên cung cấp bếp chuyên nghiệp.  

Giá : Liên hệ
MÁY LÀM ĐÁ MASTRO 8596

THÔNG SỐ KĨ THUẬT 

- Nhãn hiệu: Mastro ( Germany) 
- Model : 8596
- Catalogue 9, Page 347
- Kích thước : 548x610x823 mm
- Năng suất làm việc 1 ngày : 50 Kg 
- Sức chứa : 13 Kg 
- Làm lạnh Gas : R134a 
- Power : 280 W
- Điện áp : 230V/1/50 Hz 
- Trọng lượng : 47 Kg 
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ MASTRO (GERMANY) 
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu.
 

Giá : Liên hệ
QUẦY DRAFT BEER 2 CÁNH 2 HỘC KÉO HAB0007/F

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

- Nhãn hiệu: MASTRO 
- Model : HAB0007/F

- Kích thước :2100x700x960 mm
- Số lượng cánh : 2 
- Trọng lượng: 255 kg

- Nhiệt độ: -2/+8 ºC 
- Power : 460 w 
- Điện áp : 230v/1/50 Hz
- Hàng mới 100%, Nhập khẩu từ GERMANY
​- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu

Giá : Liên hệ
MÁY LÀM ĐÁ MASTRO 8589

THÔNG SỐ KĨ THUẬT 

- Nhãn hiệu: Mastro ( Germany) 
- Model : 8589
- Catalogue 9, Page 347
- Kích thước : 682x610x1050 mm
- Năng suất làm việc 1 ngày : 80 Kg 
- Sức chứa : 55 Kg 
- Làm lạnh Gas : R134a 
- Power : 580 W
- Điện áp : 230V/1/50 Hz 
- Trọng lượng : 65 Kg 
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ MASTRO (GERMANY) 
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu.
 

Giá : Liên hệ
QUẦY DRAFT BEER 1 CÁNH 4 HỘC KÉO HAB0009/F

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

- Nhãn hiệu: MASTRO 
- Model : HAB0009/F

- Kích thước :2100x700x960 mm
- Số lượng cánh : 1
- Trọng lượng: 270 kg

- Nhiệt độ: -2/+8 ºC 
- Power : 460 w 
- Điện áp : 230v/1/50 Hz
- Hàng mới 100%, Nhập khẩu từ GERMANY
​- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu
 
 Công ty TNHH Việt Ý chuyên cung cấp bếp chuyên nghiệp.  

Giá : Liên hệ
MÁY LÀM ĐÁ MASTRO 8584

THÔNG SỐ KĨ THUẬT 

- Nhãn hiệu: Mastro ( Germany) 
- Model : 8584
- Catalogue 9, Page 347
- Kích thước : 330x505x610 mm
- Năng suất làm việc 1 ngày : 25 Kg 
- Sức chứa : 10 Kg 
- Làm lạnh Gas : R134a 
- Power : 180 W
- Điện áp : 230V/1/50 Hz 
- Trọng lượng : 34 Kg 
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ MASTRO (GERMANY) 
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu.
 

Giá : Liên hệ
QUẦY DRAFT BEER 2 CÁNH 4 HỘC KÉO HAB0020

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

- Nhãn hiệu: MASTRO 
- Model : HAB0020

- Kích thước :2650x700x960 mm
- Số lượng cánh : 2
- Trọng lượng: 295 kg

- Nhiệt độ: -2/+8 ºC 
- Power : 560 w 
- Điện áp : 230v/1/50 Hz
- Hàng mới 100%, Nhập khẩu từ GERMANY
​- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu
    
 Công ty TNHH Việt Ý chuyên cung cấp bếp chuyên nghiệp.  

Giá : Liên hệ
MÁY LÀM ĐÁ MASTRO BAA0028

THÔNG SỐ KĨ THUẬT 

- Nhãn hiệu: Msatro ( Germany) 
- Model : 8584
- Catalogue 9, Page 347
- Kích thước : 330x505x610 mm
- Năng suất làm việc 1 ngày : 25 Kg 
- Sức chứa : 10 Kg 
- Làm lạnh Gas : R134a 
- Power : 180 W
- Điện áp : 230V/1/50 Hz 
- Trọng lượng : 34 Kg 
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ MASTRO (GERMANY) 
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu.
 

Giá : Liên hệ
QUẦY DRAFT BEER 1 CÁNH 6 HỘC KÉO HAB0021

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

- Nhãn hiệu: MASTRO 
- Model : HAB0021

- Kích thước :2650x700x960 mm
- Số lượng cánh : 1
- Trọng lượng: 310 kg

- Nhiệt độ: -2/+8 ºC 
- Power : 560 w 
- Điện áp : 230v/1/50 Hz
- Hàng mới 100%, Nhập khẩu từ GERMANY
​- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu
 

Giá : Liên hệ
MÁY LÀM ĐÁ MASTRO BAA0037

THÔNG SỐ KĨ THUẬT 

- Nhãn hiệu: Mastro ( Germany) 
- Model : BAA0037 , BAA0046
- Catalogue 9, Page 348
- Kích thước : 735x603x907 mm ,  840x740x1075 mm 
- Năng suất làm việc 1 ngày : 88 Kg , 130 Kg 
- Sức chứa : 40 Kg, 65 Kg
- Làm lạnh Gas : R404a 
- Tiêu thụ nước : 2,5 Lt/Kg.,  2,8 Lt/Kg  

- Power : 800 W, 1050 W 
- Điện áp : 230V/1/50 Hz 
- Trọng lượng : 71 Kg , 113 Kg 
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ MASTRO (GERMANY) 
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu.
 

Giá : Liên hệ
QUẦY BAR TRƯNG BÀY BA CÁNH BNC0007BAR/F

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

- Nhãn hiệu: MASTRO 
- Model : BNC0007BAR/F

- Kích thước :2135x600x1150 mm
- Số lượng cánh : 3
- Trọng lượng: 180 kg
- Thể tích: 632 Lt

- Nhiệt độ: -2/+8 ºC 
- Power : 400 w 
- Điện áp : 230v/1/50 Hz
- Hàng mới 100%, Nhập khẩu từ GERMANY
​- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu

Giá : Liên hệ
MÁY LÀM ĐÁ MASTRO BAA0023

THÔNG SỐ KĨ THUẬT 

- Nhãn hiệu: Mastro ( Germany) 
- Model : BAA0023 , BAA0025
- Catalogue 9, Page 349 
- Kích thước : 355x404x590 mm ,  387x465x687 mm 
- Năng suất làm việc 1 ngày : 22 Kg , 32 Kg 
- Sức chứa : 4 Kg, 9 Kg
- Làm lạnh Gas : R404a 
- Tiêu thụ nước : 20 Lt/Kg.,  16 Lt/Kg  

- Power : 320 W, 350 W 
- Điện áp : 230V/1/50 Hz 
- Trọng lượng : 28 Kg , 38 Kg 
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ MASTRO (GERMANY) 
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu.
 

Giá : Liên hệ
QUẨY BAR TRƯNG BÀY BỐN CÁNH BNC0015BAR/F

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

- Nhãn hiệu: MASTRO 
- Model : BNC0015BAR/F

- Kích thước :2690x600x1150 mm
- Số lượng cánh : 4
- Trọng lượng: 195 kg
- Thể tích: 810 Lt

- Nhiệt độ: -2/+8 ºC 
- Power : 400 w 
- Điện áp : 230v/1/50 Hz
- Hàng mới 100%, Nhập khẩu từ GERMANY
​- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu
 

Giá : Liên hệ
MÁY LÀM ĐÁ MASTRO BAA0027

THÔNG SỐ KĨ THUẬT 

- Nhãn hiệu: Mastro ( Germany) 
- Model : BAA0027 , BAA0027
- Catalogue 9, Page 349 
- Kích thước : 497x592x687 mm ,  497x592x797 mm 
- Năng suất làm việc 1 ngày : 37 Kg , 46 Kg 
- Sức chứa : 16 Kg, 25 Kg
- Làm lạnh Gas : R404a 
- Tiêu thụ nước : 15 Lt/Kg.,  18 Lt/Kg  

- Power : 370 W, 450 W 
- Điện áp : 230V/1/50 Hz 
- Trọng lượng : 48 Kg , 52 Kg 
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ MASTRO (GERMANY) 
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu.
 

Giá : Liên hệ
QUẦY BAR TRƯNG BÀY BNC0051

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

- Nhãn hiệu: MASTRO 
- Model : BNC0051

- Kích thước :1865x700x850 mm
- Số lượng cánh : 3
- Trọng lượng: 190 kg
- Thể tích: 474 Lt

- Nhiệt độ: -2/+8 ºC 
- Power : 800 w 
- Điện áp : 230v/1/50 Hz
- Hàng mới 100%, Nhập khẩu từ GERMANY
​- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu

Giá : Liên hệ
MÁY LÀM ĐÁ MASTRO BAA0031

THÔNG SỐ KĨ THUẬT 

- Nhãn hiệu: Mastro ( Germany) 
- Model : BAA0031 , BAA0038 , BAA0046W
- Catalogue 9, Page 349 
- Kích thước : 497x592x887 mm ,  735x603x907 mm , 840x740x1075 mm 
- Năng suất làm việc 1 ngày : 53 Kg , 88 Kg, 130 Kg 
- Sức chứa : 25 Kg, 40 Kg, 65 Kg
- Làm lạnh Gas : R404a 
- Tiêu thụ nước : 18 Lt/Kg.,  14,2 Lt/Kg , 15,3 Lt/Kg  

- Power : 500 W, 800 W, 1050 W 
- Điện áp : 230V/1/50 Hz 
- Trọng lượng : 55 Kg , 71 Kg, 113 Kg 
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ MASTRO (GERMANY) 
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu.
 

Giá : Liên hệ
QUẦY BAR TRƯNG BÀY BNC0052

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

- Nhãn hiệu: MASTRO 
- Model : BNC0052

- Kích thước :2330x700x850 mm
- Số lượng cánh : 4
- Trọng lượng: 210 kg
- Thể tích: 632  Lt

- Nhiệt độ: -2/+8 ºC 
- Power : 850 w 
- Điện áp : 230v/1/50 Hz
- Hàng mới 100%, Nhập khẩu từ GERMANY
​- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu
 

Giá : Liên hệ
Video- clips
Tin tức - sự kiện
Lựa chọn thiết bị gia công inox cho bếp công nghiệp

Lựa chọn thiết bị gia công inox cho bếp công nghiệp

Công Ty TNHH THIẾT BỊ VIỆT Ý chuyên cung cấp thiết bị bếp chuyên nghiệp.
Hướng dẫn lau chùi đồ dùng gia công inox

Hướng dẫn lau chùi đồ dùng gia công inox

Công Ty TNHH Việt Ý Chuyên cung cấp thiết bị bếp chuyên nghiệp.
Phong thủy bếp công nghiệp cho bạn

Phong thủy bếp công nghiệp cho bạn

Công Ty TNHH Việt Ý chuyên cung cấp thiết bị bếp chuyên nghiệp.
Lựa chọn thiết bị inox cho bếp công nghiệp chất lượng

Lựa chọn thiết bị inox cho bếp công nghiệp chất lượng

Công ty Việt Ý chuyên phân phối bếp công nghiệp.
Giới thiệu về phụ kiện bếp công nghiệp

Giới thiệu về phụ kiện bếp công nghiệp

Công ty Việt Ý chuyên phân phối bếp công nghiệp.
Lựa chọn thiết bị gia công inox cho bếp công nghiệp

Lựa chọn thiết bị gia công inox cho bếp công nghiệp

Công Ty TNHH THIẾT BỊ VIỆT Ý chuyên cung cấp thiết bị bếp chuyên nghiệp.
Hướng dẫn lau chùi đồ dùng gia công inox

Hướng dẫn lau chùi đồ dùng gia công inox

Công Ty TNHH Việt Ý Chuyên cung cấp thiết bị bếp chuyên nghiệp.
Phong thủy bếp công nghiệp cho bạn

Phong thủy bếp công nghiệp cho bạn

Công Ty TNHH Việt Ý chuyên cung cấp thiết bị bếp chuyên nghiệp.
Lựa chọn thiết bị inox cho bếp công nghiệp chất lượng

Lựa chọn thiết bị inox cho bếp công nghiệp chất lượng

Công ty Việt Ý chuyên phân phối bếp công nghiệp.
Giới thiệu về phụ kiện bếp công nghiệp

Giới thiệu về phụ kiện bếp công nghiệp

Công ty Việt Ý chuyên phân phối bếp công nghiệp.