MASTRO-ITALY
MÁY CẮT THỊT MASTRO 8920/RN

THÔNG SỐ KĨ THUẬT 

- Nhãn hiệu : MASTRO ( ITALY)
- Model : 8920/RN
- Power : 230V/1/50 Hz 
- Công suất : 140 W 
- Độ dày cắt : 14 - 16 mm
- Kích thước : 315x471x324 mm
- Trọng lượng : 12 Kg 
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ ITALY
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 

 

Giá : Liên hệ
MÁY CẮT THỊT MASTRO 8921/RN

THÔNG SỐ KĨ THUẬT 

- Nhãn hiệu : MASTRO ( ITALY)
- Model : 8921/RN,  8922/RN
- Power : 230V/1/50 Hz 
- Công suất : 140 W 
- Độ dày cắt : 14 - 16 mm
- Kích thước : 480x530x357 mm,  480x550x430 mm
- Trọng lượng : 14 Kg, 17Kg 
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ ITALY
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 
 

Giá : Liên hệ
MÁY CẮT THỊT MASTRO MIRRA 250

THÔNG SỐ KĨ THUẬT 

- Nhãn hiệu : MASTRO ( ITALY)
- Catalogue 9, page 489.

- Model : MIRRA 250VERTC,  MIRRA 275VERTC 
- Power : 230V/1/50 Hz 
- Công suất : 14,7- 0,20 W 
- Độ dày cắt : 13 mm
- Kích thước : 535x570x410 mm,  535x570x425 mm
- Trọng lượng : 17,5 Kg, 18,5 Kg 
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ ITALY
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 
 

Giá : Liên hệ
MÁY CẮT THỊT MASTRO PALLADI0300

THÔNG SỐ KĨ THUẬT 

- Nhãn hiệu : MASTRO ( ITALY)
- Catalogue MASTRO 9, page 490.

- Model : PALLADI0300, PALLADI0330,  PALLADI0350
- Power : 230V/1/50 Hz 
- Công suất : 275- 0,37 W 
- Độ dày cắt : 23 mm
- Kích thước : 547x710x545 mm,  547x710x535 mm,  575x710x530 mm
- Trọng lượng : 44 Kg, 45 Kg , 46 Kg 
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ ITALY
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 
 

Giá : Liên hệ
MÁY CẮT THỊT MASTRO FEB0021/SN

THÔNG SỐ KĨ THUẬT 

- Nhãn hiệu : MASTRO ( ITALY)
- Catalogue MASTRO 9, page 491.

- Model : FEB0021/SN,  FEB0022/SN 
- Power : 230V/1/50 Hz 
- Công suất : 275+200 / 0,37+0,27 W
- Độ dày cắt : 23 mm
- Kích thước : 660x730x650 mm,  660x730x650 mm
- Trọng lượng : 38 Kg, 40 Kg
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ ITALY
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 
 

Giá : Liên hệ
MÁY THÁI LÁT CÀ CHUA MASTRO 9519

THÔNG SỐ KĨ THUẬT 

- Nhãn hiệu : MASTRO ( ITALY)
- Catalogue MASTRO 9, page 492.

- Model : 9519 
- Power : 230V/1/50 Hz 
- Công suất : 950 W
- Thể tích : 9,0 Lt 
- Kích thước : 300x480x400 mm
- Trọng lượng : 20 Kg
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ ITALY
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 
 

Giá : Liên hệ
MÁY THÁI LÁT CÀ CHUA MASTRO FLA0014

THÔNG SỐ KĨ THUẬT 

- Nhãn hiệu : MASTRO ( ITALY)
- Catalogue MASTRO 9, page 492.

- Model : FLA0014, FLA0015,  FLA0016 
- Power : 230V/1/50 Hz 
- Công suất : 950 W
- Thể tích : 3,3 Lt ,  5,3 Lt ,  9,4 Lt.
- Kích thước : 305x365x255 mm, 305x365x320 mm, 355x455x380 mm.
- Trọng lượng : 10 Kg , 11Kg , 23 Kg.
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ ITALY
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 
 

Giá : Liên hệ
MÁY CẮT RAU CỦ MASTRO 9657

THÔNG SỐ KĨ THUẬT 

- Nhãn hiệu : MASTRO ( ITALY)
- Catalogue MASTRO 9, page 494.

- Model : 9657
- Power : 230V/1/50 Hz 
- Công suất : 750 W
- Kích thước : 240x500x460 mm.
- Trọng lượng : 24,5 Kg
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ ITALY
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 
 

Giá : Liên hệ
MÁY CẮT RAU CỦ MASTRO 9658

THÔNG SỐ KĨ THUẬT 

- Nhãn hiệu : MASTRO ( ITALY)
- Catalogue MASTRO 9, page 494.

- Model : 9658 
- Power : 230V/1/50 Hz 
- Công suất : 750 W
- Kích thước : 240x500x470 mm.
- Trọng lượng : 26 Kg
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ ITALY
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 
 

Giá : Liên hệ
MÁY CẮT RAU CỦ MASTRO FLA0004/F

THÔNG SỐ KĨ THUẬT 

- Nhãn hiệu : MASTRO ( ITALY)
- Catalogue MASTRO 9, page 496.

- Model : FLA0004/F 
- Power : 230V/1/50 Hz 
- Công suất : 580 W
- Kích thước : 270x550x460 mm.
- Trọng lượng : 20 Kg
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ ITALY
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 
 

Giá : Liên hệ
MÁY CẮT RAU CỦ MASTRO FLA0028

THÔNG SỐ KĨ THUẬT 

- Nhãn hiệu : MASTRO ( ITALY)
- Catalogue MASTRO 9, page 497

- Model : FLA0028
- Power : 230V/1/50 Hz 
- Công suất : 515 W
- Kích thước : 296x460x876 mm.
- Trọng lượng : 23 Kg
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ ITALY
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 
 

Giá : Liên hệ
MÁY BÓC VỎ KHOAI TÂY MASTRO FLC0001/F

THÔNG SỐ KĨ THUẬT 

- Nhãn hiệu : MASTRO ( ITALY)
- Catalogue MASTRO 9, page 498

- Model : FLC0001/F 
- Sức chứa: 5 kg 
- Nhiệt độ : +5/ +20º

- Power : 230V/1/50 Hz 
- Công suất : 370 W
- Kích thước : 530x520x520 mm.
- Trọng lượng : 28 Kg
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ ITALY
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 
 

Giá : Liên hệ
MÁY BÓC VỎ KHOAI TÂY MASTRO FLC0012/F

THÔNG SỐ KĨ THUẬT 

- Nhãn hiệu : MASTRO ( ITALY)
- Catalogue MASTRO 9, page 498

- Model : FLC0012/F ,  FLC0003/F.
- Sức chứa: 10 kg, 18 kg 
- Nhiệt độ : +5/ +20º

- Power : 230V/1/50 Hz 
- Công suất : 550 W, 900W. 
- Kích thước : 530x660x850 mm,  530x660x950 mm
- Trọng lượng : 40 Kg, 45 Kg 
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ ITALY
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 
 

Giá : Liên hệ
MÁY CẮT PHÔ MAI MASTRO FHZ0001

THÔNG SỐ KĨ THUẬT 

- Nhãn hiệu : MASTRO ( ITALY)
- Catalogue MASTRO 9, page 500

- Model : FHZ0001.
- Power : 230V/1/50 Hz 
- Công suất : 380 W. 
- Kích thước : 170x280x310 mm
- Trọng lượng : 8 Kg 
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ ITALY
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 
 Công ty TNHH Việt Ý chuyên cung cấp bếp chuyên nghiệp . Hotline 0976 079 168.

Giá : Liên hệ
MÁY CẮT PHÔ MAI MASTRO FMC0001/F

THÔNG SỐ KĨ THUẬT 

- Nhãn hiệu : MASTRO ( ITALY)
- Catalogue MASTRO 9, page 500

- Model : FMC0001/F 
- Power : 230V/1/50 Hz 
- Công suất : 750 W. 
- Kích thước : 420x220x440 mm
- Trọng lượng : 18 Kg 
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ ITALY
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 
 Công ty TNHH Việt Ý chuyên cung cấp bếp chuyên nghiệp . Hotline 0976 079 168.

Giá : Liên hệ
MÁY XAY THỊT MASTRO FIF0023

THÔNG SỐ KĨ THUẬT 

- Nhãn hiệu : MASTRO ( ITALY)
- Catalogue MASTRO 9, page 501

- Model : FIF0023 
- Power : 230V/1/50 Hz 
- Công suất : 380 W. 
- Kích thước : 380x260x360 mm
- Trọng lượng : 10 Kg 
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ ITALY
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 
 

Giá : Liên hệ
MÁY XAY THỊT MASTRO FIF0004

THÔNG SỐ KĨ THUẬT 

- Nhãn hiệu : MASTRO ( ITALY)
- Catalogue MASTRO 9, page 501

- Model : FIF0004, TCG22E/F
- Power : 230V/1/50 Hz 
- Công suất : 750 W. 1100 W
- Kích thước : 550x200x460 mm,  610x220x460 mm
- Trọng lượng : 22 Kg,  27Kg  
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ ITALY
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 
 

Giá : Liên hệ
MÁY XAY THỊT MASTRO 9561EA

THÔNG SỐ KĨ THUẬT 

- Nhãn hiệu : MASTRO ( ITALY)
- Catalogue MASTRO 9, page 502

- Model : 9561EA
- Power : 230V/1/50 Hz 
- Công suất : 550 W 
- Kích thước : 220x500x410 mm
- Trọng lượng : 17 Kg
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ ITALY
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 
 

Giá : Liên hệ
MÁY XAY THỊT MASTRO 9562E

THÔNG SỐ KĨ THUẬT 

- Nhãn hiệu : MASTRO ( ITALY)
- Catalogue MASTRO 9, page 502

- Model : 9562E ,  9563E 
- Power : 230V/1/50 Hz 
- Công suất : 1500 W , 2500 W 
- Kích thước : 240x410x450 mm,  270x530x500 mm
- Trọng lượng : 37 Kg,  65 Kg 
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ ITALY
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 
 

Giá : Liên hệ
MÁY XAY THỊT MASTRO FIF0003

THÔNG SỐ KĨ THUẬT 

- Nhãn hiệu : MASTRO ( ITALY)
- Catalogue MASTRO 9, page 503

- Model : FIF0003 ,  FIF0003/22HP.
- Power : 230V/1/50 Hz 
- Công suất : 1600 W , 2200 W 
- Kích thước : 510x260x525 mm,  475x300x560 mm
- Trọng lượng : 40 Kg,  52 Kg 
- Hàng mới 100%. Nhập khẩu từ ITALY
- CO,CQ kiểm định chất lượng nhập khẩu. 
 

Giá : Liên hệ
Video- clips
Tin tức - sự kiện
Lựa chọn thiết bị gia công inox cho bếp công nghiệp

Lựa chọn thiết bị gia công inox cho bếp công nghiệp

Công Ty TNHH THIẾT BỊ VIỆT Ý chuyên cung cấp thiết bị bếp chuyên nghiệp.
Hướng dẫn lau chùi đồ dùng gia công inox

Hướng dẫn lau chùi đồ dùng gia công inox

Công Ty TNHH Việt Ý Chuyên cung cấp thiết bị bếp chuyên nghiệp.
Phong thủy bếp công nghiệp cho bạn

Phong thủy bếp công nghiệp cho bạn

Công Ty TNHH Việt Ý chuyên cung cấp thiết bị bếp chuyên nghiệp.
Lựa chọn thiết bị inox cho bếp công nghiệp chất lượng

Lựa chọn thiết bị inox cho bếp công nghiệp chất lượng

Công ty Việt Ý chuyên phân phối bếp công nghiệp.
Giới thiệu về phụ kiện bếp công nghiệp

Giới thiệu về phụ kiện bếp công nghiệp

Công ty Việt Ý chuyên phân phối bếp công nghiệp.
Lựa chọn thiết bị gia công inox cho bếp công nghiệp

Lựa chọn thiết bị gia công inox cho bếp công nghiệp

Công Ty TNHH THIẾT BỊ VIỆT Ý chuyên cung cấp thiết bị bếp chuyên nghiệp.
Hướng dẫn lau chùi đồ dùng gia công inox

Hướng dẫn lau chùi đồ dùng gia công inox

Công Ty TNHH Việt Ý Chuyên cung cấp thiết bị bếp chuyên nghiệp.
Phong thủy bếp công nghiệp cho bạn

Phong thủy bếp công nghiệp cho bạn

Công Ty TNHH Việt Ý chuyên cung cấp thiết bị bếp chuyên nghiệp.
Lựa chọn thiết bị inox cho bếp công nghiệp chất lượng

Lựa chọn thiết bị inox cho bếp công nghiệp chất lượng

Công ty Việt Ý chuyên phân phối bếp công nghiệp.
Giới thiệu về phụ kiện bếp công nghiệp

Giới thiệu về phụ kiện bếp công nghiệp

Công ty Việt Ý chuyên phân phối bếp công nghiệp.