MODULAR -ITALY
LÒ NƯỚNG HẤP THÔNG MINH MODULAR GERU411SP

Các thông số kỹ thuật

 • Kích thước (cm): 72,4x73x59,8
 • Model: GERU411SP
 • Số khay: 4
 • Kích thước khay: GN 1/1
 • Quạt gió: 2
 • Khay lưới: 4
 • Khoảng cách giữa các khay lưới: 70mm
 • Điện năng: 220-240V 1N 50-60Hz
 • Tổng công suất: 3,5 KW
 • Cửa tay trên
 • Hàng nhập 100% từ Italy
Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG ĐỐI LƯU CỬA TAY TRÊN 4 KHAY MODULAR

Các thông số kỹ thuật

 • Kích thước (cm): 55,7x58,5x56,8 
 • Model: BER443 ECO, BER443, BER443S
 • Số khay: 4
 • Kích thước khay: 433x333mm
 • Quạt gió: 2
 • Khay lưới: 4
 • Khoảng cách giữa các khay lưới: 70mm
 • Điện năng: 220-240V 1N 50-60Hz
 • Tổng công suất: 2,8 ~ 3,5 KW
 • Hàng nhập 100% từ Italy
Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG HẤP ĐA NĂNG CỬA TAY TRÊN 3 KHAY MODULAR

Các thông số kỹ thuật

 • Kích thước (cm): 82,5x68,5x49,2
 • Model: BERU364
 • Số khay: 3
 • Kích thước khay:600x400 mm
 • Quạt gió: 1
 • Khay lưới: 3
 • Khoảng cách giữa các khay lưới: 75mm
 • Điện năng: 220-240V 1N 50-60Hz
 • Tổng công suất: 3,6 KW
 • Hàng nhập 100% từ Italy
Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG HẤP ĐA NĂNG CỬA TAY TRÊN 4 KHAY MODULAR

Các thông số kỹ thuật

 • Kích thước (cm): 72,4x73x59,8
 • Model: BERU464, BERU464 PW, BERU464S
 • Số khay: 4
 • Kích thước khay:600x400 mm
 • Quạt gió: 2
 • Khay lưới: 4
 • Khoảng cách giữa các khay lưới: 70mm
 • Điện năng: 220-240V 1N 50-60Hz (riêng model BERU464 PW 380-415V 3N 50-60Hz)
 • Tổng công suất: 3,3 ~ 4,8 KW
 • Hàng nhập 100% từ Italy
Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG ĐỐI LƯU CỬA TAY TRÊN 4 KHAY GN 2/3 MODULAR

Các thông số kỹ thuật

 • Kích thước (cm): 55,7x58,5x56,8
 • Model: GER423 ECO, GER423, GER423S
 • Số khay: 4
 • Kích thước khay: GN 2/3
 • Quạt gió: 2
 • Khay lưới: 4
 • Khoảng cách giữa các khay lưới: 70mm
 • Điện năng: 220-240V 1N 50-60Hz
 • Tổng công suất: 3,3 ~ 3,5 KW
 • Hàng nhập 100% từ Italy
Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG HẤP ĐA NĂNG CỬA TAY TRÊN 4 KHAY GN 1/1 MODULAR

Các thông số kỹ thuật

 • Kích thước (cm): 72,4x73x59,8 
 • Model: GERU411, GERU411 PW, GERU411S
 • Số khay: 4
 • Kích thước khay: GN 1/1
 • Quạt gió: 2
 • Khay lưới: 4
 • Khoảng cách giữa các khay lưới: 70mm
 • Điện năng: 220-240V 1N 50-60Hz (riêng model GERU411 PW 380-415V 3N 50-60Hz)
 • Tổng công suất: 3,3 ~ 4,8 KW
 • Hàng nhập 100% từ Italy
Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG HẤP ĐA NĂNG CỬA TAY NGÀNG 4 KHAY MODULAR BEU443

Các thông số kỹ thuật

 • Kích thước (cm): 65,8x68,5x56 
 • Model: BEU443
 • Số khay: 4
 • Kích thước khay: 433x333mm
 • Quạt gió: 2
 • Khay lưới: 4
 • Khoảng cách giữa các khay lưới: 75mm
 • Điện năng: 220-240V 1N 50-60Hz
 • Tổng công suất: 3,5 KW
 • Hàng nhập 100% từ Italy
Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG HẤP ĐA NĂNG CỬA TAY NGANG 4 KHAY MODULAR

Các thông số kỹ thuật

 • Kích thước (cm): 82,5x68,5x56
 • Model: BEU464, BEU464/230
 • Số khay: 4
 • Kích thước khay:600x400 mm
 • Quạt gió: 2
 • Khay lưới: 4
 • Khoảng cách giữa các khay lưới: 75mm
 • Điện năng: 220-240V 1N 50-60Hz (riêng model BEU464 PW 380-415V 3N 50-60Hz)
 • Tổng công suất: 3,3 ~ 6,3 KW
 • Hàng nhập 100% từ Italy
Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG HẤP ĐA NĂNG CỬA TAY NGANG 6 KHAY MODULAR

Các thông số kỹ thuật

 • Kích thước (cm): 83,3x71x71
 • Model: BEU664, GEU611
 • Số khay: 6
 • Kích thước khay
  • BEU664: 600x400 mm
  • GEU611: GN 1/1
 • Quạt gió: 2
 • Khay lưới: 6
 • Khoảng cách giữa các khay lưới: 75mm
 • Điện năng: 380-415V 3N 50-60Hz
 • Tổng công suất: 7, 7 KW
 • Hàng nhập 100% từ Italy
Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG ĐỐI LƯU CỬA TAY NGANG 4 KHAY GN 2/3 MODULAR

Các thông số kỹ thuật

 • Kích thước (cm): 65,8x68,5x56 
 • Model: GEU423
 • Số khay: 4
 • Kích thước khay: GN 2/3
 • Quạt gió: 2
 • Khay lưới: 4
 • Khoảng cách giữa các khay lưới: 75mm
 • Điện năng: 220-240V 1N 50-60Hz
 • Tổng công suất: 3,5 KW
 • Hàng nhập 100% từ Italy
Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG HẤP ĐA NĂNG CỬA TAY NGANG 10 KHAY MODULAR

Các thông số kỹ thuật

 • Kích thước (cm): 83,3x71x101
 • Model: BEU1064, GEU1011
 • Số khay: 10
 • Kích thước khay
  • BEU1064: 600x400 mm
  • GEU1011: GN 1/1
 • Quạt gió: 3
 • Khay lưới: 10
 • Khoảng cách giữa các khay lưới: 75mm
 • Điện năng: 380-415V 3N 50-60Hz
 • Tổng công suất: 11,5 KW
 • Hàng nhập 100% từ Italy
Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG HẤP ĐA NĂNG CỬA TAY NGANG 4 KHAY GN 1/1 MODULAR

Các thông số kỹ thuật

 • Kích thước (cm): 82,5x68,5x56 
 • Model: GEU411, GEU411/230
 • Số khay: 4
 • Kích thước khay: GN 1/1
 • Quạt gió: 2
 • Khay lưới: 4
 • Khoảng cách giữa các khay lưới: 75mm
 • Điện năng: 220-240V 1N 50-60Hz (riêng model GEU411 380-415V 3N 50-60Hz)
 • Tổng công suất: 3,5 ~ 6,3 KW
 • Hàng nhập 100% từ Italy
Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG THÔNG MINH MODULAR BERU443SP

Các thông số kỹ thuật

Lò nướng đối lưu với bảng điều khiển kỹ thuật số

Với cửa sổ thả xuống

99 chương trình

Khoảng cách giữ khay là 75 mm. 

Có 2 quạt

Chức năng lưới trên

Thời gian cài đặt từ 1-120 phút

Phạm vi nhiệt độ là 50 ° -300 ° C

Độ ẩm bằng tay hoặc tự động.

Điện năng: 220-240 V 50-60 Hz

Công suất 3,5 kW

Kích thước 560x590x570 mm

Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG HẤP THÔNG MINH MODULAR BEU443P

Các thông số kỹ thuật

 • Kích thước (cm): 65,8x68,5x56
 • Model: BEU443P
 • Số khay: 4
 • Kích thước khay: 433x333mm
 • Quạt gió: 2
 • Khay lưới: 4
 • Khoảng cách giữa các khay lưới: 75mm
 • Điện năng: 220-240V 1N 50-60Hz
 • Tổng công suất: 3,5 KW
 • Cửa tay trên
 • Hàng nhập 100% từ Italy
Giá : Liên hệ
LÒ HẤP NƯỚNG ĐA NĂNG THÔNG MINH MODULAR

Các thông số kỹ thuật

 • Kích thước (cm): 72,4x73x59,8
 • Model: BERU464SP
 • Số khay: 4
 • Kích thước khay
  • BERU464SP: 600x400 mm
  • GERU423SP: GN 2/3
 • Quạt gió: 2
 • Khay lưới: 4
 • Khoảng cách giữa các khay lưới: 70mm
 • Điện năng: 220-240V 1N 50-60Hz
 • Tổng công suất: 3,5 KW
 • Cửa tay trên
 • Hàng nhập 100% từ Italy
Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG HẤP THÔNG MINH CỬA TAY NGANG 4 KHAY MODULAR

Các thông số kỹ thuật

 • Kích thước (cm): 82,5x68,5x56
 • Model: BEU464/230P, BEU464P, GEU411/230P, GEU411P
 • Số khay: 4
 • Kích thước khay
  • BEU464/230P, BEU464P: 600x400 mm, Công xuất: 3, 5 kW, điện năng: 220-240V 1N 50-60Hz
  • GEU411/230P, GEU411P: GN 1/1, Công xuất: 6,3 kW, điện năng: 380-415V 3N50-60Hz
 • Quạt gió: 2
 • Khay lưới: 4
 • Khoảng cách giữa các khay lưới: 75mm
 • Cửa tay ngang
 • Hàng nhập 100% từ Italy
Giá : Liên hệ
Video- clips
Tin tức - sự kiện
Lựa chọn thiết bị gia công inox cho bếp công nghiệp

Lựa chọn thiết bị gia công inox cho bếp công nghiệp

Công Ty TNHH THIẾT BỊ VIỆT Ý chuyên cung cấp thiết bị bếp chuyên nghiệp.
Hướng dẫn lau chùi đồ dùng gia công inox

Hướng dẫn lau chùi đồ dùng gia công inox

Công Ty TNHH Việt Ý Chuyên cung cấp thiết bị bếp chuyên nghiệp.
Phong thủy bếp công nghiệp cho bạn

Phong thủy bếp công nghiệp cho bạn

Công Ty TNHH Việt Ý chuyên cung cấp thiết bị bếp chuyên nghiệp.
Lựa chọn thiết bị inox cho bếp công nghiệp chất lượng

Lựa chọn thiết bị inox cho bếp công nghiệp chất lượng

Công ty Việt Ý chuyên phân phối bếp công nghiệp.
Giới thiệu về phụ kiện bếp công nghiệp

Giới thiệu về phụ kiện bếp công nghiệp

Công ty Việt Ý chuyên phân phối bếp công nghiệp.
Lựa chọn thiết bị gia công inox cho bếp công nghiệp

Lựa chọn thiết bị gia công inox cho bếp công nghiệp

Công Ty TNHH THIẾT BỊ VIỆT Ý chuyên cung cấp thiết bị bếp chuyên nghiệp.
Hướng dẫn lau chùi đồ dùng gia công inox

Hướng dẫn lau chùi đồ dùng gia công inox

Công Ty TNHH Việt Ý Chuyên cung cấp thiết bị bếp chuyên nghiệp.
Phong thủy bếp công nghiệp cho bạn

Phong thủy bếp công nghiệp cho bạn

Công Ty TNHH Việt Ý chuyên cung cấp thiết bị bếp chuyên nghiệp.
Lựa chọn thiết bị inox cho bếp công nghiệp chất lượng

Lựa chọn thiết bị inox cho bếp công nghiệp chất lượng

Công ty Việt Ý chuyên phân phối bếp công nghiệp.
Giới thiệu về phụ kiện bếp công nghiệp

Giới thiệu về phụ kiện bếp công nghiệp

Công ty Việt Ý chuyên phân phối bếp công nghiệp.