XTS-ITALY
LÒ NƯỚNG PIZZA F1 / 40EA F1 / 40EAV

Thông số kỹ thuật:

Số lượng bánh pizza: 1
Đường kính bánh pizza (cm): 40
Kích thước ngoài: 555 x 460 x 290 mm
Kích thước trong: 405 x 405 x 110 mm
Điện áp (V / Hz) 230-400 / 50 (3) | 230/50 (1)
Công suất: 2,2 kw
Nhiệt độ: 50 - 500 ° C
Trọng lượng: 26 kg

 

Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG PIZZA F1 / 40-18EAV

Thông số kỹ thuật:

Số lượng bánh pizza: 1
Đường kính bánh pizza (cm): 40
Kích thước ngoài: 555 x 460 x 360 mm
Kích thước trong: 405 x 405 x 180 mm
Điện áp (V / Hz) 230-400 / 50 (3) | 230/50 (1)
Công suất: 2,2 kw
Nhiệt độ: 50 - 500 ° C
Trọng lượng: 29 kg

Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG PIZZA F1 / 40-22EAVT

Thông số kỹ thuật:

Số lượng bánh pizza: 1
Đường kính bánh pizza (cm): 40
Kích thước ngoài: 600 x 560 x 400 mm
Kích thước trong: 405 x 405 x 220 mm
Điện áp (V / Hz) 230-400 / 50 
Công suất: 2,2 kw
Nhiệt độ: 50 - 500 ° C
Trọng lượng: 33 kg

Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG PIZZA F2 / 40EA F2 / 40EAV

Thông số kỹ thuật:

Số lượng bánh pizza: 2
Đường kính bánh pizza (cm): 40
Kích thước ngoài: 555 x 460 x 535 mm
Kích thước trong: 405 x 405 x 110 mm
Điện áp (V / Hz) 230-400 / 50 (3) | 230/50 (1)
Công suất: 4,4 kw
Nhiệt độ: 50 - 500 ° C
Trọng lượng: 46 kg

Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG PIZZA F1 / 40EA 500

Thông số kỹ thuật:

Số lượng bánh pizza: 1
Đường kính bánh pizza (cm): 50
Kích thước ngoài: 715 x 570 x 310 mm
Kích thước trong: 500 x 510 x 110 mm
Điện áp (V / Hz) 230-400 / 50 (3) | 230/50 (1)
Công suất: 4 kw
Nhiệt độ: 50 - 500 ° C
Trọng lượng: 45 kg

Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG PIZZA F2 / 40EA 500

Thông số kỹ thuật:

Số lượng bánh pizza: 2
Đường kính bánh pizza (cm): 50
Kích thước ngoài: 715 x 570 x 550 mm
Kích thước trong: 500 x 510 x 110 mm
Điện áp (V / Hz) 230-400 / 50 (3) | 230/50 (1)
Công suất: 8 kw
Nhiệt độ: 50 - 500 ° C
Trọng lượng: 79 kg

Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG PIZZA F2 / 50EA-R 3T

Thông số kỹ thuật:

Số lượng bánh pizza: 2
Đường kính bánh pizza (cm): 50
Kích thước ngoài: 780 x 600 x 530 mm
Kích thước trong: 510 x 510 x 110 mm
Điện áp (V / Hz) 230-400 / 50 (3) | 230/50 (1)
Công suất: 6 kw
Nhiệt độ: 50 - 500 ° C
Trọng lượng: 73 kg

Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG PIZZA F1 / 60E

Thông số kỹ thuật:

Số lượng bánh pizza: 4
Đường kính bánh pizza (cm): 30
Kích thước ngoài: 900 x 730 x 420 mm
Kích thước trong: 610 x 610 x 140 mm
Điện áp (V / Hz) 230-400 / 50 (3) | 230/50 (1)
Công suất: 4200 kw
Nhiệt độ: 50 - 500 ° C
Trọng lượng: 78 kg

Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG PIZZA F2 / 60E

Thông số kỹ thuật:

Số lượng bánh pizza: 8
Đường kính bánh pizza (cm): 30
Kích thước ngoài: 900 x 735 x 420 mm
Kích thước trong: 610 x 610 x 140 mm
Điện áp (V / Hz) 230-400 / 50 (3) | 230/50 (1)
Công suất: 8400 kw
Nhiệt độ: 50 - 500 ° C
Trọng lượng: 135 kg

Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG PIZZA F2 / 90E

Thông số kỹ thuật:

Số lượng bánh pizza: 12
Đường kính bánh pizza (cm): 30
Kích thước ngoài: 900 x 1020 x 750 mm
Kích thước trong: 610 x 915 x 140 mm
Điện áp (V / Hz) 230-400 / 50 (3) | 230/50 (1)
Công suất: 14400 kw
Nhiệt độ: 50 - 500 ° C
Trọng lượng: 178 kg

Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG PIZZA F1 / 90E

Thông số kỹ thuật:

Số lượng bánh pizza: 6
Đường kính bánh pizza (cm): 30
Kích thước ngoài: 900 x 1020 x 420 mm
Kích thước trong: 610 x 915 x 140 mm
Điện áp (V / Hz) 230-400 / 50 (3) | 230/50 (1)
Công suất: 7200 kw
Nhiệt độ: 50 - 500 ° C
Trọng lượng: 106 kg

Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG PIZZA F1 / 96E

Thông số kỹ thuật:

Số lượng bánh pizza: 6
Đường kính bánh pizza (cm): 30
Kích thước ngoài: 1150 x 735 x 420 mm
Kích thước trong: 915 x 610 x 140 mm
Điện áp (V / Hz) 230-400 / 50 (3) | 230/50 (1)
Công suất: 6,4 kw
Nhiệt độ: 50 - 500 ° C
Trọng lượng: 112 kg

Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG PIZZA F2 / 96E

Thông số kỹ thuật:

Số lượng bánh pizza: 12
Đường kính bánh pizza (cm): 30
Kích thước ngoài: 1150 x 735 x 750 mm
Kích thước trong: 915 x 610 x 140 mm
Điện áp (V / Hz) 230-400 / 50 (3) | 230/50 (1)
Công suất: 12,8 kw
Nhiệt độ: 50 - 500 ° C
Trọng lượng: 187 kg

Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG PIZZA F1 / 99E

Thông số kỹ thuật:

Số lượng bánh pizza: 9
Đường kính bánh pizza (cm): 30
Kích thước ngoài: 1150 x 1020 x 420 mm
Kích thước trong: 915 x 915 x 140 mm
Điện áp (V / Hz) 230-400 / 50 (3) | 230/50 (1)
Công suất: 9,6 kw
Nhiệt độ: 50 - 500 ° C
Trọng lượng: 145 kg

Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG PIZZA F2 / 99E

Thông số kỹ thuật:

Số lượng bánh pizza: 18
Đường kính bánh pizza (cm): 30
Kích thước ngoài: 1150 x 1020 x 750 mm
Kích thước trong: 915 x 915 x 140 mm
Điện áp (V / Hz) 230-400 / 50 (3) | 230/50 (1)
Công suất: 19,2 kw
Nhiệt độ: 50 - 500 ° C
Trọng lượng: 252 kg

Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG PIZZA F1 / 120E

Thông số kỹ thuật:

Số lượng bánh pizza: 12
Đường kính bánh pizza (cm): 30
Kích thước ngoài: 1150 x 1320 x 420 mm
Kích thước trong: 915 x 1220 x 140 mm
Điện áp (V / Hz) 230-400 / 50 (3) | 230/50 (1)
Công suất: 12,8 kw
Nhiệt độ: 50 - 500 ° C
Trọng lượng: 180 kg

Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG PIZZA F2 / 120E

Thông số kỹ thuật:

Số lượng bánh pizza: 24
Đường kính bánh pizza (cm): 30
Kích thước ngoài: 1150 x 1320 x 750 mm
Kích thước trong: 915 x 1220 x 140 mm
Điện áp (V / Hz) 230-400 / 50 (3) | 230/50 (1)
Công suất: 25,6 kw
Nhiệt độ: 50 - 500 ° C
Trọng lượng: 317 kg

Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG PIZZA F1 / 60X

Thông số kỹ thuật:

Số lượng bánh pizza: 4
Đường kính bánh pizza (cm): 36
Kích thước ngoài: 1010 x 850 x 420 mm
Kích thước trong: 720 x 720 x 140 mm
Điện áp (V / Hz) 230-400 / 50 (3) | 230/50 (1)
Công suất: 6 kw
Nhiệt độ: 50 - 500 ° C
Trọng lượng: 103 kg

Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG PIZZA F2 / 60X

Thông số kỹ thuật:

Số lượng bánh pizza: 8
Đường kính bánh pizza (cm): 36
Kích thước ngoài: 1010 x 850 x 420 mm
Kích thước trong: 720 x 720 x 140 mm
Điện áp (V / Hz) 230-400 / 50 (3) | 230/50 (1)
Công suất: 174 kw
Nhiệt độ: 50 - 500 ° C
Trọng lượng: 174 kg

Giá : Liên hệ
LÒ NƯỚNG PIZZA F1 / 90x

Thông số kỹ thuật:

Số lượng bánh pizza: 6
Đường kính bánh pizza (cm): 36
Kích thước ngoài: 1010 x 1210 x 420 mm
Kích thước trong: 720 x 1080 x 140 mm
Điện áp (V / Hz) 230-400 / 50 (3) | 230/50 (1)
Công suất: 9 kw
Nhiệt độ: 50 - 500 ° C
Trọng lượng: 139 kg

Giá : Liên hệ
Video- clips
Tin tức - sự kiện
Lựa chọn thiết bị gia công inox cho bếp công nghiệp

Lựa chọn thiết bị gia công inox cho bếp công nghiệp

Công Ty TNHH THIẾT BỊ VIỆT Ý chuyên cung cấp thiết bị bếp chuyên nghiệp.
Hướng dẫn lau chùi đồ dùng gia công inox

Hướng dẫn lau chùi đồ dùng gia công inox

Công Ty TNHH Việt Ý Chuyên cung cấp thiết bị bếp chuyên nghiệp.
Phong thủy bếp công nghiệp cho bạn

Phong thủy bếp công nghiệp cho bạn

Công Ty TNHH Việt Ý chuyên cung cấp thiết bị bếp chuyên nghiệp.
Lựa chọn thiết bị inox cho bếp công nghiệp chất lượng

Lựa chọn thiết bị inox cho bếp công nghiệp chất lượng

Công ty Việt Ý chuyên phân phối bếp công nghiệp.
Giới thiệu về phụ kiện bếp công nghiệp

Giới thiệu về phụ kiện bếp công nghiệp

Công ty Việt Ý chuyên phân phối bếp công nghiệp.
Lựa chọn thiết bị gia công inox cho bếp công nghiệp

Lựa chọn thiết bị gia công inox cho bếp công nghiệp

Công Ty TNHH THIẾT BỊ VIỆT Ý chuyên cung cấp thiết bị bếp chuyên nghiệp.
Hướng dẫn lau chùi đồ dùng gia công inox

Hướng dẫn lau chùi đồ dùng gia công inox

Công Ty TNHH Việt Ý Chuyên cung cấp thiết bị bếp chuyên nghiệp.
Phong thủy bếp công nghiệp cho bạn

Phong thủy bếp công nghiệp cho bạn

Công Ty TNHH Việt Ý chuyên cung cấp thiết bị bếp chuyên nghiệp.
Lựa chọn thiết bị inox cho bếp công nghiệp chất lượng

Lựa chọn thiết bị inox cho bếp công nghiệp chất lượng

Công ty Việt Ý chuyên phân phối bếp công nghiệp.
Giới thiệu về phụ kiện bếp công nghiệp

Giới thiệu về phụ kiện bếp công nghiệp

Công ty Việt Ý chuyên phân phối bếp công nghiệp.